Naudinga informacija

Naudinga informacija

Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna, telefonas (8 310) 52 067, el. paštas ryto.mokykla@varena.lt, mokyklos kodas 190108941

Naudinga informacija


Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna, telefonas (8 310) 52 067, el. paštas ryto.mokykla@varena.lt, mokyklos kodas 190108941

Tėvų diena

Tėvų diena

2020-11-26, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2021-01-14, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2021-04-29, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena

Tėvų diena


2020-11-26, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2021-01-14, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2021-04-29, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena

Parama mokyklai

Parama mokyklai

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 1,2 procento iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai.

Parama mokyklai


LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 1,2 procento iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos: gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas; gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas. Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

images/pirmas.jpg

Progimnazijoje įgyvendinamos LIONS QUEST programos: Paauglystės kryžkelės, Laikas kartu. LIONS QUEST programos visame pasaulyje pripažintos kaip vienos sėkmingiausių pozityviosios prevencijos programų.

images/logos-05-1-1200x519.png

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

images/atsisiusti.png

Varėnos rajono savivaldybė pradėjo įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fonų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0041 „Mokymasis tyrinėjant“. Projekto tikslas – pagerinti 8 klasių moksleivių gamtos mokslų (fizikos, chemijos ir biologijos) pasiekimus. Projekto uždaviniai – atnaujinti ugdymo turinį, metodus ir kuriant naujas ugdymo aplinkas, papildant ugdymo turinio žinias vietos gamtos unikalumu, integruojant visus tris gamtos mokslų dalykus į vieną gamtotyrinę programą ir perkeliant ugdymo(si) procesą į pačią gamtą, mokant atlikti tiriamuosius darbus.

„Mokymasis tyrinėjant“

images/pirmas.jpg

A+ R A-

Mokytojai

  • Kategorija: Uncategorised
  • Paskelbta: 2009 m. rugsėjo 17 d., Ketvirtadienis 10:14
  • Peržiūros: 36341
 2020-2021 m.m.

 

Kvalifikacinė kategorija

Mokytojų skaičius

Ekspertai

1

Metodininkai

24

Vyr.mokytojai

29

Mokytojai

4Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Kategorija

Dalia Abramavičienė

Technologijos

vyr. mokytoja

Inga Balionienė

Dailė

vyr. mokytoja

Jolanta Beinaravičienė

dir. pavaduotoja, IT

III vadybinė kategorija

vyr.mokytoja

Dalia Stramkauskienė

Tikyba

mokytoja

Jūratė Čebatoriūtė

Kūno kultūra

metodininkė

Alvyra Brūzgienė

Prancūzų kalba

metodininkė

Rima Čeplikienė

Informacinės technologijos

metodininkė

Laima Budėnienė

Pradinės klasės

metodininkė

Irma Gelusevičiūtė

Anglų k.

vyr. mokytoja

Elena Kaziukevičiūtė

Tikyba

vyr. mokytoja

Marytė Ivoškienė

Matematika

vyr. mokytoja

Danguolė Jaskonienė

Matematika

metodininkė

Vanda Jadvyga Jarusevičienė

Matematika

vyr. mokytoja

Aušrelė Kauneckienė

Pradinės klasės

metodininkė

Daiva Kibirkštienė

Lietuvių k.

vyr. mokytoja

Asta Kašėtienė

Muzika, ekonomika

metodininkė

Elina Kemėžienė

Anglų k.

vyr. mokytoja

Loreta Kontautienė

Anglų k.

vyr. mokytoja

Audrius Korsakas

Kūno kultūra

metodininkas

Rima Lūkina

Kūno kultūra

metodininkė

Violeta Matulevičienė

Geografija

vyr. mokytoja

Danutė Zubkienė

Pradinės klasės

vyr. mokytoja

Liucija Karašauskienė

Rusų kalba

vyr. mokytoja

Laimutė Paigozina

Chemija

ekspertė

Salomėja Maslauskienė

Rusų k.

vyr. mokytoja

Jolanta Sabaitienė

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, istorija

vyr. mokytoja, III vadybinė kategorija

Janina Oszustovicz

Šokis

metodininkė

Rasa Speteliūnienė

Lietuvių k.

vyr. mokytoja

I.Meduneckytė- Tamošiūnienė Anglų k. mokytoja

Edita Taraškevičiūtė

Anglų k.

vyr. mokytoja

Angelė Molienė

Biologija

metodininkė

Saulius Taraila

Istorija

vyr. mokytoja

Vaidas Tumėnas

Technologijos

metodininkas

Aldutė Vaičiulienė

Matematika

metodininkė

Rimas Vasiliauskas

Direktorius, Istorija

vyr. mokytojas,

III vadybinė kategorija

Marija Vasiliauskienė

Informatika, Fizika

metodininkė

Vilija Vielienė

Matematika

metodininkė

Vilius Vielys

Kūno kultūra

metodininkas

Elzė Vilčinskienė

Fizika

metodininkė

Rima Žukienė

Pradinės klasės

metodininkė

Violeta Sadauskienė

Lietuvių k.

vyr. mokytoja

Gintaras Turonis

Technologijos

mokytojas

V. Čepaitienė

Pradinės klasės

 metodininkė

L. Denutienė

Pradinės klasės

 metodininkė

A. Kamandulienė

Pradinės klasės

 metodininkė

V. Leikaitienė

Pradinės klasės

 metodininkė

N. Saldienė

Pradinės klasės

 metodininkė

S. Stankauskienė

Pradinės klasės

 metodininkė

L. S. Šulcienė

Pradinės klasės

 metodininkė

O. Veličkienė

Pradinės klasės

 metodininkė

O. Žilinskaitė

Pradinės klasės

 metodininkė

D. Andrulionienė

Pradinės klasė

 vyr. mokytoja

I. Daškevičienė

Pradinės klasės

vyr.mokytoja

O. Žemaitienė

Pradinės klasės

vyr. mokytoja

L. Pavilonienė

Pradinės klasės

vyr. mokytoja

A Griežienė

Pradinės klasės

 mokytoja

K. Čironienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

 

M. Jakimavičienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

vyr. mokytoja
N. Valentukevičienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

 

 L. Sabaitienė

 Pailgintos dienos grupės auklėtoja  vyr. mokytoja

 

 

Klasė

Klasės vadovo v., pavardė

1a

D. Zubkienė

1b

S. Stankauskienė

1c

V. Čepaitienė

1d

V. Leikaitienė

2a

L. Budėnienė

2b

 A. Kamandulienė
2c O. Žilinskaitė

2d

O. Veličkienė

2e

I. Daškevičienė

3a

R. Žukienė

3b

L. S. Šulcienė

3c

N. Saldienė

3d

O. Žemaitienė

4a

A. Kauneckienė

4b

A. Griežienė

4c

 L. Pavilonienė

4d  D. Andriulionienė

5a

 V. Vielys

5b

 D. Kibirštienė

5c

 R. Speteliūnienė

6a

 D. Jaskonienė

6b

 V. Vielienė

6c

 A. Korsakas

7a

 A. Vaičiulienė

7b

 M. Ivoškienė

7c

M. Vasiliauskienė

8a

 R. Lūkina

8b

S. Taraila

8c

V. Jarusevičienė
Socialinis pedagogas
Socialinis pedagogasmore_vert

Varėnos „Ryto“ progimnazijos Socialiniai pedagogai  SOCIALINĖ PEDAGOGĖ Agnė...

Socialinis pedagogasclose
Socialinis pedagogas

Varėnos „Ryto“ progimnazijos Socialiniai pedagogai  SOCIALINĖ PEDAGOGĖ Agnė...

Logopedas
Logopedasmore_vert

  Mokykloje yra teikiama logopedo pagalba. Logopedo funkcijos: įvertinti...

Logopedasclose
Logopedas

  Mokykloje yra teikiama logopedo pagalba. Logopedo funkcijos: įvertinti...

Psichologas
Psichologasmore_vert

Mokykloje dirba vaikų psichologas, teikiama psichologinė pagalba. Tai –...

Psichologasclose
Psichologas

Mokykloje dirba vaikų psichologas, teikiama psichologinė pagalba. Tai –...

Specialusis pedagogas
Specialusis pedagogasmore_vert

Specialioji pedagogė Aušra Sukackienė Specialiojo pedagogo veikla mokykloje Tikslai: siekti...

Specialusis pedagogasclose
Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Aušra Sukackienė Specialiojo pedagogo veikla mokykloje Tikslai: siekti...


Paieška

Svetainės informacijos rodyklė

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 9 svečiai ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Jaunimo sveikatos tinklas

Dienynas

Pamokų tvarkaraštis