Naudinga informacija

Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna

Telefonas (8 310) 52 067

El. paštas ryto.mokykla@varena.lt

Mokyklos kodas 190108941

Tėvų diena

Paskutinį kiekvieno mėnesio ketvirtadienį mokykloje organizuojama Tėvų diena. Nuo 18.0-19.00 valandos mokykloje tėvelių laukia klasės vadovai, mokyklos administracija, dalykų mokytojai. Susirinkimų metu aptariamos problemos ir kiti aktualūs klausimai.

Parama mokyklai

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 2 procentų iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai. Ši neįkainuojama parama padeda mums stiprinti mokyklos materialinę bazę. Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Archyvas

BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI

Primename, kad pamokėlės būsimiems pirmokams prasidės 2017 m. rugpjūčio 28 d. 8 val. Maloniai kviečiame dalyvauti būsimus pirmokus, susipažinti su mokytojomis ir mokykla.

Dėl būsimų pirmokų tėvelių susirinkimo

2017 m. birželio 15 d. 18 val. progimnazijos aktų salėje vyks būsimų pirmokų tėvelių susirinkimas. Kviečiame dalyvauti.

Padėk kitam - padėsi sau

2017 m. gegužės 5 d. Elena Kaziukevičiūtė su Varėnos „Ryto“ progimnazijos 5A klasės mokiniais, aplankė ir pasveikino Varėnos miesto senelių globos namų močiutes motinos dienos proga. Senelių taip pat nepamiršome–bendravome, šokome, dainavome ir linksmai praleidome laiką. Patarlė „Padėk kitam - padėsi sau“ pasiteisino, visi likome pakilios nuotaikos ir linksmi.

  

Nominacijų ir padėkos vakaras

2017 m. „Poezijos pavasarėlio“ prie A.Matučio drevės Pausupės kaime laureatė

Jau antri metai Varėnos ,,Ryto” progimnazijai nusišypso laimė-tampa ,,Poezijos pavasarėlio” laureatais. 2015 m. gegužės 16 d. laureate tapo Ugnė Fedkinaitė.2017 m. gegužės 12 d.- tapo 5c klasės mokinė Džesika Staknytė. Abi mokines moko mokytoja Rasa Speteliūnienė. Šis konkursas vyksta kas antri metai. Graži Pausupės  kaimo gamta sukviečia poezijos mylėtojus pabūti kartu prie A.Matučio  drevės ,išgirsti gražiausias eiles, skirtas Tėvynei, Gamtai, Žemei. Džiugu, kad Džesika tik penktokė, bet kuria nuostabias eiles. Ji tapo 19–ojo ,,Poezijos pavasarėlio” laureate.

 

TOP