Naudinga informacija

Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna

Telefonas (8 310) 52 067

El. paštas ryto.mokykla@varena.lt

Mokyklos kodas 190108941

Tėvų diena

Paskutinį kiekvieno mėnesio ketvirtadienį mokykloje organizuojama Tėvų diena. Nuo 18.0-19.00 valandos mokykloje tėvelių laukia klasės vadovai, mokyklos administracija, dalykų mokytojai. Susirinkimų metu aptariamos problemos ir kiti aktualūs klausimai.

Parama mokyklai

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 2 procentų iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai. Ši neįkainuojama parama padeda mums stiprinti mokyklos materialinę bazę. Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Darbuotjų atlyginimai

Darbuotojų atlyginimai

 

2013 metų I ketvirtis

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Dirbančiųjų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

1.

Direktorius

1

1

*

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

2

3426,79

3.

Socialinis pedagogas

1

1

*

4.

Specialusis pedagogas (logopedas)

1

1

*

5.

Psichologas

1

1

*

6.

Bibliotekininkas

2

2

1356,66

7.

Inžinierius kompiuterininkas

1

1

*

8.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

1

*

9.

Raštinės vedėja

1

1

*

10.

Laborantas

1

1

*

11.

Rūbininkas

2

2

1000,00

12.

Darbininkas

2,5

3

833,33

13.

Vyresnysis virėjas

1

1

*

14.

Virėjas

1

1

1000,00

15.

Sargas

2

2

912,70

16.

Kiemsargis

1,5

2

920,63

17.

Valytojas

11

12

919,66

18.

Archyvaras

0,5

1

*

19.

Pailgintos dienos grupės auklėtojas

0,5

1

*

20.

Mokytojas

 

59

2005,77

 

 

2012 kalendoriniai metai

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Dirbančiųjų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

1.

Direktorius

1

1

*

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

2

3258,62

3.

Socialinis pedagogas

1

1

*

4.

Specialusis pedagogas (logopedas)

1

1

*

5.

Psichologas

1

1

*

6.

Bibliotekininkas

2

2

1351,45

7.

Inžinierius kompiuterininkas

1

1

*

8.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

1

*

9.

Raštinės vedėja

1

1

*

10.

Laborantas

1

1

*

11.

Rūbininkas

2

2

767,56

12.

Darbininkas

2,5

3

652,49

13.

Vyresnysis virėjas

1

1

*

14.

Virėjas

1

1

793,55

15.

Sargas

2

2

1188,34

16.

Kiemsargis

1,5

2

600

17.

Valytojas

11

12

741,78

18.

Archyvaras

0,5

1

*

19.

Pailgintos dienos grupės auklėtojas

0,5

1

*

20.

Mokytojas

 

59

2080,47

TOP