Naudinga informacija

Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna

Telefonas (8 310) 52 067

El. paštas ryto.mokykla@varena.lt

Mokyklos kodas 190108941

Tėvų diena

Paskutinį kiekvieno mėnesio ketvirtadienį mokykloje organizuojama Tėvų diena. Nuo 18.0-19.00 valandos mokykloje tėvelių laukia klasės vadovai, mokyklos administracija, dalykų mokytojai. Susirinkimų metu aptariamos problemos ir kiti aktualūs klausimai.

Parama mokyklai

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 2 procentų iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai. Ši neįkainuojama parama padeda mums stiprinti mokyklos materialinę bazę. Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Mokyklos mokiniai

Šiuo metu mokykloje yra suformuotos 29 klasės, jose mokosi 660 mokinių.  Mokykloje mokiniai lanko įvairius būrelius: Knygos bičiulių, jaunųjų literatų, astronomų,  chorinio dainavimo, šokių klubą  „Fantazija“, jaunieji aktoriai bando savo jėgas teatre. Mokykloje veikia pailgintos darbo dienos grupės, kurią lanko 1-3 klasių moksleiviai.


 

2008/2009 m.m.  su pagyrimu mokyklą baigė:
1. Aušrinė Jovaišaitė
2. Karolis Žukas
3. Vytautas Juškevičius
4. Austėja Kašėtaitė
5. Dovilė Marcinkonytė
6. Dovilė Jazukevičiūtė
7. Rytė Kukulskytė
8. Agnė Vaičaitytė
9. Laura Adomaitytė 


2009/2010 m.m. su pagyrimu mokyklą baigė:

1. Greta Jachimovičiūtė

2. Tomas Juškevičius

3. Žavinta Korsakaitė

4. Živilė Marcinkutė

5. Justina Miliūnaitė

6. Jovita Sukackaitė

7. Gintarė Ostachavičiūtė

8. Vaiva Voverytė

 


2010/2011 m.m. su pagyrimu mokyklą baigė:

 

1. Dainora Kašėtaitė

2. Silvija Miliūtė

3. Adolis Vaisieta

4. Aurelija Baltikauskaitė

5. Mantas Bruzgė

6. Veronika Kozel

7. Gintarė Aksomaitytė

8. Ieva Endrikytė

 


 

2011/2012 m.m. su pagyrimu mokyklą baigė:

1. Laura Balkiūtė

2. Reda Pribišauskaitė

3. Gintarė Leikaitytė

4. Miglė Naujalytė

 


 

 

 

TOP