Naudinga informacija

Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna

Telefonas (8 310) 52 067

El. paštas ryto.mokykla@varena.lt

Mokyklos kodas 190108941

Tėvų diena

Paskutinį kiekvieno mėnesio ketvirtadienį mokykloje organizuojama Tėvų diena. Nuo 18.0-19.00 valandos mokykloje tėvelių laukia klasės vadovai, mokyklos administracija, dalykų mokytojai. Susirinkimų metu aptariamos problemos ir kiti aktualūs klausimai.

Parama mokyklai

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 2 procentų iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai. Ši neįkainuojama parama padeda mums stiprinti mokyklos materialinę bazę. Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Mokinių pasiekimai sporte

. Posted in Mokinių pasiekimai


2005-2006 m. m. 


Mokyklos sportininkų pasiekimai rajono moksleivių žaidynių ir rudens kroso varžybose

200 m. Ernestas Ščesnulevičius 500 m. I vieta

Marius Jarmalavičius 1000 m. I vieta

Edgaras Arlauskas 1000 m. II vieta Edgaras Bavišauskas 1000 m. III vieta.

 Lukas Jotautas 1000 m. 1000m. IV vieta. 

Rajono moksleivių žaidynių varžybose:  

Berniukų komanda iškovojo 1-ąją vietą futbolo 5x5 varžybose 11-12 kl. berniukų futbolo komanda iškovojo III-iąją vietą.

 3-4 kl. mokinių komanda kvadrato varžybose laimėjo I vietą 5-6 kl. berniukų komanda kvadrato varžybose iškovojo I vietą.

„Karūnos" vaikinų krepšinio varžybose — III vieta „Karūnos" merginų krepšinio varžybose — I vieta.

 Stalo teniso varžybose mergaičių komanda — II vieta, berniukų komanda — I vieta. 3-4 kl.

„Drąsus. Stiprūs. Vikrūs" varžybose — I vieta.

9-10 kl. berniukų krepšinio varžybose — I vieta.

Zoninėse vaikinų krepšinio varžybose II vieta.

Moksleivių 3-4 kl. kvadrato zoninėse varžybose — I vieta.

5-6 kl. berniukų kvadrato zoninėse varžybose  — II vieta.

Zoninėse 5x5 salės futbolo varžybose — III vieta.

Zoninėse berniukų rankinio varžybose — I vieta.

Berniukų stalo teniso zoninėse varžybose — III vieta.

Respublikos bendrojo lavinimo mokyklų berniukų rankinio pusfinalio varžybose II vieta.

Respublikos moksleivių 3-4 kl. kvadrato tarpzoninėse varžybose  IV vieta.

Prizinės vietos:  Komanda „Orbit“ Lietuvos mokinių sporto žaidynių rankinio varžybose, laimėjusi I vietą. (mokyt. Jūratė Čebatoriūtė).


 2006/2007 m. m. 


 Rajono rudens kroso varžybose 2006 Audinga Kniubaitė 1000 m. I vieta.

O.Montvila 1500 m. III vieta.

Veronika Kozel 500 m. I vieta.

Simonas Giedrys 1000 m. II vieta.

Lukas Jotautas 1000 m. 1000m. IV vieta.

Rajono moksleivių žaidynių varžybose:   „Karūnos“ merginų krepšinio varžybose — I vieta.

„Karūnos" vaikinų krepšinio varžybose — III vieta.

Rajono moksleivių stalo teniso mergaičių varžybos - II vieta .

Rajono moksleivių stalo teniso berniukų varžybos - I vieta .

Rajono moksleivių stalo teniso tarpkomandinės varžybos - I vieta.

Respublikinės bendro lavinimo mokyklų zoninės berniukų rankinio varžybos - I vieta.

Respublikinės bendro lavinimo mokyklų  berniukų stalo teniso zoninės varžybos - III vieta.

Rajono moksleivių 3-4 klasių „Drasūs, stiprus, vikrūs“ varžybos -I vieta.

Rajono moksleivių 9-10 klasių berniukų krepšinio varžybos - I vieta.

Rajono moksleivių vaikinų krepšinio varžybos - II vieta.

Rajono moksleivių orientavimosi varžybos - II vieta.

Rajono moksleivių lengvosios atletikos kroso estafetė - II vieta.

Rajono moksleivių keturkovės varžybos - mergaitės - III vieta, berniukai- I vieta.

Rajono moksleivių merginų krepšinio varžybos - I vieta.

Rajono moksleivių II-os grupės lengvosios atletikos varžybos- mergaitės - I vieta, berniukai - I vieta.

Lietuvos seniūnijų „Ežiogolo“ rajoninės futbolo varžybos - I vieta.

Lietuvos seniūnijų „Ežiogolo“ zoninės futbolo varžybos - III vieta.

Rajono moksleivių II grupės futbolo varžybos - III vieta.

Rajono moksleivių 5-6 klasių mergaičių kvadrato varžybos varžybos - II vieta.

Rajono moksleivių 5-6 klasių mergaičių kvadrato varžybos varžybos - II vieta.

Rajono moksleivių 5-6 klasių berniukų kvadrato varžybos varžybos - II vieta.

Rajono moksleivių 1992 m. G. salės futbolo 5x5 varžybos - I vieta. Zoninės  1992 m. G. salės futbolo 5x5 varžybos - III vieta.

Rajono moksleivių stalo teniso varžybos tarpkomandiniai rezultatai- vaikinai- II vieta, merginos - II vieta.

Rajono moksleivių virvės traukimo varžybos- I vieta.

Rajono moksleivių šaškių varžybos - I  vieta.

Rajono moksleivių I grupės vaikinų krepšinio varžybos - III vieta.

Rajono moksleivių orientavimosi varžybos - I vieta.

Rajono moksleivių kroso estafečių varžybos - II vieta.   

 


 

 2010-2011 m. m. 

 


 

 

Rajoninės kvadrato varžybos I vieta

Rajoninės kvadrato varžybos III vieta

Rajoninės salės futbolo 5x5 varžybos - I vieta


  2016-2017 m. m.  


Rajoninės berniukų kvadrato varžybos - I vieta

 Rajoninės mergaičių  kvadrato varžybos - II vieta

Rajoninės pradinių klasių kvadrato varžybos - II vieta

Rajoninės pradinių klasių kvadrato varžybos - III vieta

 

Mokinių pasiekimai respublikoje

. Posted in Mokinių pasiekimai

2003-2004 m.m. Mindaugas Daškevičius 9b klasė - respublikinis rašinių konkursas „Sveikinu žemę“ I vieta. (mokyt. Rasa Speteliūnienė)


Vytautas Zarauskas 12c klasė - Jaunųjų mokslininkų konkursas, chemijos sekcija II vieta. (mokyt. Laimutė Paigozina)


Raimonda Grigaitė 12b klasė, Mantas Jasevičius 12b klasė, Marijus Klimavičius 12a klasė, Vytautas Zarauskas 12c klasė - respublikinė anglų kalbos olimpiada III vieta. (mokyt. Irena Struckienė, Loreta Kontautienė, Albinas Skirevičius)


Benas Kontautas 8a klasė - respublikinis konkursas „Po žvaigždėtu dangum“ III vieta (mokyt. Marija Vasiliauskienė)


2004-2005 m.m. Adomas Taraskevičius, 12kl. — 2004 m. respublikinis moksleivių Č. Kudabos geografijos konkursas I vieta. 2005 m geografijos respublikineje olimpiadoje - III vieta (mokyt. Angelė Malinovskienė)


Rasa Grambaitė, 11kl. — pirmoji vieta už rašinį konkurse „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“. (mokyt. Stasė Grambienė)


Andrius Žalimas, 11kl. — III laipsnio diplomas už gerą kalbos darbą Lietuvos jaunųjų filologų konkurse. (mokyt. Joana Grigaitienė)


Agnė Stravinskaitė, 12 kl. — Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiados nugalėtoja, III laipsnio diplomas. (mokyt. Giedrė Žekonienė)


Dovilė Marcinkonyė, 8 kl. — Respublikinė jaunųjų astronomų viktorina „Po žvaigždėtu dangum“ II vietos laimėtoja. (mokyt. Marija Vasiliauskienė)


Vytautas Zarauskas, 12 kl. — Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniam etape, užėmusiam II-ąją vietą. (mokyt. Laimutė Paigozina), I laipsnio diplomas už geriausią rašinį Lietuvos jaunųjų filologų konkurse. (mokyt. Joana Grigaitienė)


2005-2006 m.m. Živilė Ovsianaitė, 12 kl. pelniusi LR ŠMM III laipsnio diplomą už rašinį „Poeto ir artojo identifikacija metaforoje „<...> iškėtojęs sparnus / Strazdas Lietuvą aria“. (mokyt. Joana Grigaitienė)


Valdas Samkus, 12 kl. pelnęs LR ŠMM III laipsnio diplomą už rašinį „Vyro ir moters suartėjimo drama skirsnyje „Moteris“. (mokyt. Joana Grigaitienė)


Vytautas Samauskas, 12 kl. pelnęs LR ŠMM III laipsnio diplomą už rašinį „Mito ir tikrovės dermė S.Gedos poemoje „Strazdas“. (mokyt. Joana Grigaitienė)


Andrius Zalieckas, 9 kl. Lietuvos mokinių technologijų olipiada „Technologijų taikymo integralumas“ II vieta. (mokyt. Vaidas Tumėnas)


Vytauto Landsbergio fondo skelbto rašinio konkurso „Kokia Lietuvą kurs mano karta" laureatė: Aušra Žemaitytė 12d kl.


 

Respublikinės viktorinos „Po žvaigždėtu dangum" nugalėtojai Dalia Bazelytė I vieta Benas Kontautas III vieta Marius Vaičiulionis III vieta Karolis Žukas II vieta


 

LR informacinių technologijų olimpiados nugalėtojai Justas Puodžiūnas II vieta Mantas Janevičius III vieta, Šarūnas Gliebus II vieta

Mokyklos mišrus choras dalyvavo Respbulikinėje moksleivių dainų šventėje


 

Dainų dainelės zoninio turo nugalėtojas:

 

Mangirdas Kašėta I kl.


2006-2007 m.m.

Rašinių konkursas „Sveikinu žemę“ Mindaugas Daškevičius I vieta.

Rašinių konkursas „Sveikinu žemę“ Rugilė Šilalytė III vieta.

Mokinių rašinių konkursas „Augu su vėju“ Mindaugas Juodviršis I vieta.

Mokinių rašinių konkursas „Augu su vėju“ Ieva Endrikytė III vieta.

Respublikinis moksleivių geografijos konkursas Karolis Žukas II vieta.

Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas Karolis Žukas I laipsnio diplomas.

Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas Rasa Vilčinskaitė III laipsnio diplomas.

Alytaus apskrities jaunųjų matematikų komandinė olimpiada mokytojo K. Klimavičiaus taurei laimėti I vieta:

Povilas Jakavonis

Dovilė Jazukevičiūtė

Audrius Kukulskis

Žilvinas Speteliūnas

Karolis Žukas.

Rašinių konkursas „Mano draugas Romas“ Rinolda Juodviršytė II laipsnio diplomas.

Rašinių konkursas „Mano draugas Romas“ Linvida Urbaitė skatinamasis prizas už kūrybiškumą.

 


2007-2008 m.m.

Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada Dovilė Jazukevičiūtė III vieta.


2008-2009 m.m.

Respublikinės viktorinos „Po žvaigždėtu dangum" nugalėtojai - Karolis Beručka III ryškio diplomas, Benas Kontautas II ryškio diplomas, Kamilė Lukošiūnaitė I ryškio diplomas.

Kūrybinio projekto „Tūkstantis žvilgsnių į Lietuvą“ rašinių konkursas Ieva Endrikytė I vieta.

 


Daugiau straipsnių...

TOP