Naudinga informacija

Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna

Telefonas (8 310) 52 067

El. paštas ryto.mokykla@varena.lt

Mokyklos kodas 190108941

Tėvų diena

Paskutinį kiekvieno mėnesio ketvirtadienį mokykloje organizuojama Tėvų diena. Nuo 18.0-19.00 valandos mokykloje tėvelių laukia klasės vadovai, mokyklos administracija, dalykų mokytojai. Susirinkimų metu aptariamos problemos ir kiti aktualūs klausimai.

Parama mokyklai

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 2 procentų iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai. Ši neįkainuojama parama padeda mums stiprinti mokyklos materialinę bazę. Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Mokytojai

 

 

Kvalifikacinė kategorija

Mokytojų skaičius

Ekspertai

1

Metodininkai

23

Vyr.mokytojai

31

Mokytojai

1Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Kategorija

Dalia Abramavičienė

Technologijos

vyr. mokytoja

Inga Balionienė

Dailė

vyr. mokytoja

Jolanta Beinaravičienė

dir. pavaduotoja, IT

III vadybinė kategorija

vyr.mokytoja

Jūratė Čebatoriūtė

Kūno kultūra

metodininkė

Rima Čeplikienė

Informacinės technologijos

metodininkė

Laima Budėnienė

Pradinės klasės

vyr. mokytoja

Irma Gelusevičiūtė

Anglų k.

vyr. mokytoja

Elena Kaziukevičiūtė

Tikyba

vyr. mokytoja

Marytė Ivoškienė

Matematika

vyr. mokytoja

Danguolė Jaskonienė

Matematika

metodininkė

Vanda Jadvyga Jarusevičienė

Matematika

vyr. mokytoja

Aušrelė Kauneckienė

Pradinės klasės

metodininkė

Daiva Kibirkštienė

Lietuvių k.

vyr. mokytoja

Asta Kašėtienė

Muzika, ekonomika

metodininkė

Elina Kemėžienė

Anglų k.

vyr. mokytoja

Loreta Kontautienė

Anglų k.

vyr. mokytoja

Audrius Korsakas

Kūno kultūra

metodininkas

Rima Lūkina

Kūno kultūra

metodininkė

Violeta Matulevičienė

Geografija

vyr. mokytoja

Danutė Zubkienė

Pradinės klasės

vyr. mokytoja

Liucija Karašauskienė

Rusų kalba

vyr. mokytoja

Angelė Nedzinskienė

Technologijos

vyr. mokytoja

Laimutė Paigozina

Chemija

ekspertė

Renė Petrušienė

Rusų k.

vyr. mokytoja

Jolanta Sabaitienė

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, istorija

vyr. mokytoja, III vadybinė kategorija

Lina Sabaitienė

Lietuvių k.

vyr. mokytoja

Janina Spangevičienė

Šokis

metodininkė

Rasa Speteliūnienė

Lietuvių k.

vyr. mokytoja

Milda Marytė Stankevičienė

Rusų k.

vyr. mokytoja

Irutė Struckienė

Anglų k.

metodininkė

Edita Taraškevičiūtė-Šokaitienė

Anglų k.

vyr. mokytoja

Sigita Toločkienė

Biologija

vyr. mokytoja

Saulius Taraila

Istorija

vyr. mokytoja

Vaidas Tumėnas

Technologijos

metodininkas

Aldona Vaičiulienė

Matematika

metodininkė

Rimas Vasiliauskas

Direktorius, Istorija

vyr. mokytojas,

III vadybinė kategorija

Marija Vasiliauskienė

Informatika, Fizika

metodininkė

Vilija Vielienė

Matematika

metodininkė

Vilius Vielys

Kūno kultūra

metodininkas

Elzė Vilčinskienė

Fizika

metodininkė

Rima Žukienė

Pradinės klasės

metodininkė

Violeta Sadauskienė

Lietuvių k.

vyr. mokytoja

Gintaras Turonis

Technologijos

mokytojas

Vilija Žilinskienė

Pradinio ugdymo skyriaus vedėja

 III vadybinė kategorija

V. Čepaitienė

Pradinės klasės

 metodininkė

L. Denutienė

Pradinės klasės

 metodininkė

A. Kamandulienė

Pradinės klasės

 metodininkė

V. Leikaitienė

Pradinės klasės

 metodininkė

N. Saldienė

Pradinės klasės

 metodininkė

S. Stankauskienė

Pradinės klasės

 metodininkė

L. S. Šulcienė

Pradinės klasės

 metodininkė

O. Veličkienė

Pradinės klasės

 vyr. mokytoja

O. Žilinskaitė

Pradinės klasės

 metodininkė

D. Andrulionienė

Pradinės klasė

 vyr. mokytoja

K. Čironienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

 

M. Jakimavičienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

vyr. mokytoja

L. Pavilonienė

Pradinės klasės

metodininkė

O. Žemaitienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

 vyr. mokytoja

I.Meduneckytė- Tamošiūnienė

Anglų kalba

mokytoja

 

 

Klasė

Klasės vadovo v., pavardė

1a

A. Kauneckienė

1b

  L. Denutienė
1c   L. Povilonienė

1d

D. Andriulionienė

2a

D. Zubkienė

2b

S. Stankauskienė

2c

V. Čepaitienė

2d

V. Leikaitienė

3a

L. Budėnienė

3b

L.S. Šulcienė

3c

O. Žilinskaitė

3d  O. Veličkienė

4a

R. Žukienė

4b

S. Šulcienė

4c

N. Saldienė

5a

 R. Lūkina

5b

  S. Taraila

5c

V. J. Jarusevičienė

6a

V. Vielys

6b

D. Kibirkštienė

6c

R. Speteliūnienė

6d

A. Korsakas

7a

D. Jaskonienė

7b

E. Taraškevičiūtė

7c

E. Vilčinskienė

7d

V. Sadauskienė

8a

A. Vaičiulienė

8b

M. Ivoškienė

8c

M. Vasiliauskienė

 

TOP