Naudinga informacija

Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna

Telefonas (8 310) 52 067

El. paštas ryto.mokykla@varena.lt

Mokyklos kodas 190108941

Tėvų diena

Paskutinį kiekvieno mėnesio ketvirtadienį mokykloje organizuojama Tėvų diena. Nuo 18.0-19.00 valandos mokykloje tėvelių laukia klasės vadovai, mokyklos administracija, dalykų mokytojai. Susirinkimų metu aptariamos problemos ir kiti aktualūs klausimai.

Parama mokyklai

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 2 procentų iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai. Ši neįkainuojama parama padeda mums stiprinti mokyklos materialinę bazę. Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Mokyklos savivalda

Mokytojų taryba


Mokytojų tarybai priklauso visi pedagoginiai darbuotojai

Metodinė taryba

Pirmininkė

Laimutė Paigozina

 Pirmininkės pavaduotoja


 

 

Nariai

Rima Žukienė

Vaidas Tumėnas

Danguolė Jaskonienė

Irutė Struckienė

Vilius Vielys

Violeta Sadauskienė

 


Metodinės grupės

Metodinė grupė

Pirmininkas

Lietuvių kalbos

Daiva Kibirštienė

Matematikos – informatikos

Marija Ivoškienė

Gamtos mokslų

Elzė Vilčinskienė

Socialinių mokslų ir menų

Asta Kašėtienė

Klasių vadovų

Aldona Vaičiulienė

Kūno kultūros

Vilius Vielys

Užsienio kalbų

Loreta Kontautienė

Pradinio ir dorinio

Aušrelė Kauneckienė

 

TOP