Naudinga informacija

Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna

Telefonas (8 310) 52 067

El. paštas ryto.mokykla@varena.lt

Mokyklos kodas 190108941

Tėvų diena

Paskutinį kiekvieno mėnesio ketvirtadienį mokykloje organizuojama Tėvų diena. Nuo 18.0-19.00 valandos mokykloje tėvelių laukia klasės vadovai, mokyklos administracija, dalykų mokytojai. Susirinkimų metu aptariamos problemos ir kiti aktualūs klausimai.

Parama mokyklai

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 2 procentų iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai. Ši neįkainuojama parama padeda mums stiprinti mokyklos materialinę bazę. Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Profesinis orientavimas

Profesinis informavimas yra nuolat teikiama  ir visiems prieinama paslauga, sudaranti sąlygas asmeniui priimti racionalius profesijos rinkimosi sprendimus, planuoti profesinę karjerą derinant saviraiškos bei individualius asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais.

Pagrindinis profesinio informavimo tikslas -  rinkti ir tvarkyti profesinio informavimo tikslinių grupių poreikius atitinkančią informaciją, padaryti ją prieinamą teikti kiekvienam asmeniui ar asmenų grupei, sudarant sąlygas priimti racionalius profesijos rinkimosi ir karjeros projektavimo sprendimus, derinant saviraiškos ir individualius asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais.

Profesinio informavimo uždaviniai  yra :

1. informuoti apie švietimo sistemos teikiamas mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas, įgyjamas kvalifikacijas profesinėse ir aukštosiose mokyklose;

2. informuoti apie profesinio mokymosi, studijų, įgyjamų kvalifikacijų ir profesijų sąsajas;

3. informuoti apie kvalifikacijas, kvalifikacijų įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo tvarką;

4. informuoti apie įsidarbinimo ir profesinės karjeros galimybes;

5. informuoti apie Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS), kitas informacines sistemas ir profesinio informavimo šaltinius;

6. informuoti apie bendradarbiavimo su profesinio orientavimo institucijomis galimybes.

 

Naudingos nuorodos

 

Šalyje:

· · Atvira informavimo konsultavimo sistema AIKOS

· · Bendras priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas

· · http://www.studijos.lt/

· · http://www.egzaminai.lt/

· · http://www.stojimai.lt/

· · http://www.tinklas.lt/

· · Lietuvos darbo birža

· · Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba

· · http://www.cvonline.lt/

· · http://www.cvbankas.lt/

Užsienyje:

· · Europos darbo mobilumo portalas (EURES)

· · Euroguidance Lietuva

· · EUROPASS Lietuvoje

TOP