Naudinga informacija

Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna

Telefonas (8 310) 52 067

El. paštas ryto.mokykla@varena.lt

Mokyklos kodas 190108941

Tėvų diena

Paskutinį kiekvieno mėnesio ketvirtadienį mokykloje organizuojama Tėvų diena. Nuo 18.0-19.00 valandos mokykloje tėvelių laukia klasės vadovai, mokyklos administracija, dalykų mokytojai. Susirinkimų metu aptariamos problemos ir kiti aktualūs klausimai.

Parama mokyklai

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 2 procentų iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai. Ši neįkainuojama parama padeda mums stiprinti mokyklos materialinę bazę. Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2017 m. progimnazijoje vyko nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti kuriems mokiniams reikia pagalbos;

Daugiau informacijos adresu http://www.nec.lt/342/

Varėnos „Ryto“ progimnazija dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014 m., 2015 m.. 2016 m.“, kurio tikslas – išsiaiškinti, kaip standartizuotus testus galima racionaliai panaudoti mokyklų darbo gerinimui.

Tyrime naudojami projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo ugdymo mokykloms kūrimas, II etapas“ įgyvendinimo metu sukurti pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti testai.

Daugiau informacijos galite rasti adresu http://nec.lt/335/

 

Standartizuotų testų 4 klasės mokinių pasiekimų analizė Varėnos „Ryto“ progimnazijoje 2014 m.  Plačiau ...

Standartizuotų testų 8 klasių mokinių pasiekimų analizė Varėnos „Ryto“ progimnazijoje 2014 m.  Plačiau ...

Standartizuotų testų 4 klasės mokinių pasiekimų analizė Varėnos „Ryto“ progimnazijoje 2015 m.  Plačiau ...

Standartizuotų testų 8 klasių mokinių pasiekimų analizė Varėnos „Ryto“ progimnazijoje 2015 m.  Plačiau ...

Diagnostinių testų 2 klasės mokinių pasiekimų analizė Varėnos „Ryto“ progimnazijoje 2016 m.  Plačiau ...

Standartizuotų testų 4 klasės mokinių pasiekimų analizė Varėnos „Ryto“ progimnazijoje 2016 m.  Plačiau ...

Standartizuotų testų 6 klasių mokinių pasiekimų analizė Varėnos „Ryto“ progimnazijoje 2016 m.  Plačiau ...

Standartizuotų testų 8 klasių mokinių pasiekimų analizė Varėnos „Ryto“ progimnazijoje 2016 m.  Plačiau ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP