Naudinga informacija

Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna

Telefonas (8 310) 52 067

El. paštas ryto.mokykla@varena.lt

Mokyklos kodas 190108941

Tėvų diena

Paskutinį kiekvieno mėnesio ketvirtadienį mokykloje organizuojama Tėvų diena. Nuo 18.0-19.00 valandos mokykloje tėvelių laukia klasės vadovai, mokyklos administracija, dalykų mokytojai. Susirinkimų metu aptariamos problemos ir kiti aktualūs klausimai.

Parama mokyklai

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 2 procentų iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai. Ši neįkainuojama parama padeda mums stiprinti mokyklos materialinę bazę. Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Ugdymas

Pamokų laikas

 

1

08.00 - 08.45

2

08.55 - 09.40

3

10.00 - 10.45

4

11.05 - 11.50

5

12.00 - 12.45

6

13.00 - 13.45

7

13.50 - 14.35

1-4 klasių mokiniams ugdymo proceso trukmė 34 savaitės. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.

Atostogų trukmė 2017–2018 mokslo metais:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

Žiemos

2017-12-27

2018-02-19

2018-01-03

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros

2018-06-01

2018-08-31

 

5-8 klasių mokiniams ugdymo proceso trukmė 36 savaitės. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.

Atostogų trukmė 2017-2018 m.m.

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

Žiemos

2017-12-27

2018-02-19

2018-01-03

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

 Vasaros 

2018-06-18

2018-08-31

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8  klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Mokykla gali priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją.

 

TOP