Naudinga informacija

Naudinga informacija

Biudžetinė įstaiga, Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna, telefonas (8 310) 52 067, el. paštas ryto.mokykla@varena.lt, Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190108941

Naudinga informacija


Biudžetinė įstaiga, Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna, telefonas (8 310) 52 067, el. paštas ryto.mokykla@varena.lt, Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190108941

Tėvų diena

Tėvų diena

2022-11-24 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2023-01-12 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2023-04-27 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena

Tėvų diena


2022-11-24 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2023-01-12 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2023-04-27 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena

Progimnazijos uniforma

Progimnazijos uniforma

Maloniai kviečiame įsigyti progimnazijos aprangą. Ją rasite internetinėje parduotuvėje https://unicornuniform.lt/varenos-ryto-progimnazija-88

Progimnazijos uniforma


Maloniai kviečiame įsigyti progimnazijos aprangą. Ją rasite internetinėje parduotuvėje https://unicornuniform.lt/varenos-ryto-progimnazija-88

A+ R A-

Elektroninio pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Viena iš Lietuvoje kuriamos profesinio informavimo sistemos grandžių yra Profesinio informavimo taškai (toliau - PIT).

PIT – turi įrengtus laisvos prieigos prie interneto taškus, priėjimą prie švietimo ir darbo rinkos duomenų bazių, sukauptą informaciją kompiuterinėse bei spausdintinėse laikmenose. PIT teikia profesinio informavimo paslaugas mokiniams, jų tėvams, pedagogams ir visiems vietos bendruomenės nariams.  

 Tikslai:

· Teikti mokyklos ir miesto bendruomenei informaciją apie mokymosi ir įdarbinimo galimybes.

· Teikti kokybiškas ir aktualias profesinio informavimo paslaugas pagal individualius ir bendruomenės poreikius.

· Gerinti jaunų žmonių įsidarbinimo gebėjimus, skatinti jų verslumą ir nuolatinį žinių siekimą.

· Ugdyti žmonių socialinį aktyvumą ir atsakomybę už savo profesinę veiklą.

· Padėti moksleiviams išsiugdyti profesinius, bendruosius gebėjimus, bei reikiamas asmenines savybes.

· Ugdyti moksleivio gebėjimą pačiam planuoti savo karjerą.

Teikiamos paslaugos:

Moksleiviams, pedagogams, jaunimui, ieškantiems darbo, visiems, kurie nori pasirinkti ar keisti profesiją, kelti kvalifikaciją, tobulinti profesines žinias. Rasite informaciją apie mokymą ir studijas, mokymo įstaigas ir jų reikalavimus. Apie paklausiausias profesijas darbo rinkoje. Čia rasite naujausią metodinę literatūrą, mokomąsias kompiuterines programas. Galėsite pasinaudoti: internetu, elektroniniu paštu.

Visos teikiamos paslaugos - nemokamos:

· Nemokama prieiga prie interneto.

· Informacijos apie profesijas, jų turinį, ypatumus, reikalavimus, profesijos įgijimo, kvalifikacijos kėlimo, įdarbinimo galimybės šalyje ir užsienyje suteikimas.

· Pagalba asmenims, ieškantiems ir naudojantiems profesinę informaciją.

· Informacijos tiekimas apie respublikoje veikiančius PIT-us.

· Konferencijų ir seminarų profesinio informavimo klausimais organizavimas.

· Internetinių duomenų bazių apie profesijas pateikimas.

· Informacijos apie aukštąsias, aukštesniąsias bei visų pakopų profesines mokyklas, darbo mokymo centrus esančius didžiuosiuose miestuose ir rajonuose.

· Susitikimų su aukštųjų mokyklų atstovais organizavimas.

Profesinis informavimas yra nuolat teikiama  ir visiems prieinama paslauga, sudaranti sąlygas asmeniui priimti racionalius profesijos rinkimosi sprendimus, planuoti profesinę karjerą derinant saviraiškos bei individualius asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais.

Pagrindinis profesinio informavimo tikslas -  rinkti ir tvarkyti profesinio informavimo tikslinių grupių poreikius atitinkančią informaciją, padaryti ją prieinamą teikti kiekvienam asmeniui ar asmenų grupei, sudarant sąlygas priimti racionalius profesijos rinkimosi ir karjeros projektavimo sprendimus, derinant saviraiškos ir individualius asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais.

Profesinio informavimo uždaviniai  yra :

1. informuoti apie švietimo sistemos teikiamas mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas, įgyjamas kvalifikacijas profesinėse ir aukštosiose mokyklose;

2. informuoti apie profesinio mokymosi, studijų, įgyjamų kvalifikacijų ir profesijų sąsajas;

3. informuoti apie kvalifikacijas, kvalifikacijų įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo tvarką;

4. informuoti apie įsidarbinimo ir profesinės karjeros galimybes;

5. informuoti apie Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS), kitas informacines sistemas ir profesinio informavimo šaltinius;

6. informuoti apie bendradarbiavimo su profesinio orientavimo institucijomis galimybes.

 

Naudingos nuorodos

 

Šalyje:

· · Atvira informavimo konsultavimo sistema AIKOS

· · Bendras priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas

· · http://www.studijos.lt/

· · http://www.egzaminai.lt/

· · http://www.stojimai.lt/

· · http://www.tinklas.lt/

· · Lietuvos darbo birža

· · Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba

· · http://www.cvonline.lt/

· · http://www.cvbankas.lt/

Užsienyje:

· · Europos darbo mobilumo portalas (EURES)

· · Euroguidance Lietuva

· · EUROPASS Lietuvoje

  Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

 

 

 

 
Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115).

         Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos ir  skiriamos mokinių saviraiškai atsižvelgiant į mokyklos tradicijas, klasių komplektų skaičių, mokinių pageidavimus (mokiniai rašo prašymus raštu), mokytojų pasiūlytą veiklą ir įgyvendinamos per:

                  neformaliojo ugdymo programas;

                  pažintinę veiklą, organizuojamą pagal Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1934 (Žin., 2007, Nr. 105-4319).

                  Vadovaujantis steigėjo nutarimu mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje yra ne mažesnis kaip  15 mokinių.

                  Neformaliojo ugdymo valandų neskiriama pasirenkamiesiems dalykams, pagilintiems dalykams ar jų moduliams mokyti.

       Jei mokinys pasirinko neformaliojo vaikų švietimo programą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose, už neformalųjį vaikų švietimą mokykla atsiskaito pagal Mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, perskirstymo ir naudojimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-386 (Žin., 2007, Nr. 34-1258), ir 2007m. lapkričio 13 dienos Varėnos rajono tarybos sprendimu Nr. T-VI-158 nustatyta tvarka.

 

 

 

2012/2013 m.m. tvarkaraštis bus paskelbtas 2012 m. rugsėjo 3 d.


Paieška

Svetainės informacijos rodyklė

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 69 svečiai ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Jaunimo sveikatos tinklas

Dienynas

Pamokų tvarkaraštis