Naudinga informacija

Naudinga informacija

Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna, telefonas (8 310) 52 067, el. paštas ryto.mokykla@varena.lt, mokyklos kodas 190108941

Naudinga informacija


Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna, telefonas (8 310) 52 067, el. paštas ryto.mokykla@varena.lt, mokyklos kodas 190108941

Tėvų diena

Tėvų diena

2020-11-26, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2021-01-14, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2021-04-29, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena

Tėvų diena


2020-11-26, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2021-01-14, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2021-04-29, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena

Parama mokyklai

Parama mokyklai

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 1,2 procento iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai.

Parama mokyklai


LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 1,2 procento iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos: gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas; gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas. Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

images/pirmas.jpg

Progimnazijoje įgyvendinamos LIONS QUEST programos: Paauglystės kryžkelės, Laikas kartu. LIONS QUEST programos visame pasaulyje pripažintos kaip vienos sėkmingiausių pozityviosios prevencijos programų.

images/logos-05-1-1200x519.png

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

images/atsisiusti.png

Varėnos rajono savivaldybė pradėjo įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fonų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0041 „Mokymasis tyrinėjant“. Projekto tikslas – pagerinti 8 klasių moksleivių gamtos mokslų (fizikos, chemijos ir biologijos) pasiekimus. Projekto uždaviniai – atnaujinti ugdymo turinį, metodus ir kuriant naujas ugdymo aplinkas, papildant ugdymo turinio žinias vietos gamtos unikalumu, integruojant visus tris gamtos mokslų dalykus į vieną gamtotyrinę programą ir perkeliant ugdymo(si) procesą į pačią gamtą, mokant atlikti tiriamuosius darbus.

„Mokymasis tyrinėjant“

images/pirmas.jpg

A+ R A-

Neformalaus ugdymo organizavimas

Varėnos „Ryto“ progimnazijos būreliai

2020-2021 m.m. 

Sporto

1.Sportiniai komandiniai žaidimai

2.Linksmosios estafetės

 

3-4

3-4

 

Liana Pavilonienė

Aušrelė Kauneckienė

Meno

1.Šiuolaikinio šokio studija

2.Meninio skaitymo būrelis

3.Teatro studija

4.Sceninis ugdymas

5.Knygų bičiuliai

 

1-4

1-4

1

1

1-4

 

Janina Oszustovicz

Laimutė Stasė Šulcienė

Danutė Zubkienė

Valentina Čepaitienė

Aldona Griežienė

Intelektualusis ugdymas

1.Atradimų laboratorija

2.Skaičių labirintas

3.Gamtos ABC

4.Įdomioji informatika

5.Jaunieji olimpiečiai

6.Pradinių klasių „Kalbos skrynelė“ būrelis

7.Šacho ir Mato mokyklėlė

8.Pasaulis vaikams

9.Jaunųjų matematikų klubas

10.Saugus eismas

11. Mažasis programuotojas

 

1

1

2

2

3

1-4

 

1-2

3-4

4

1-4

1-4

 

Kristina Čironienė

Stasė Stankauskienė

Ona Veličkienė

Ona Žilinskaitė

Ona Žemaitienė

Angelė Kamandulienė

 

Vyda Leikaitienė

Rima Žukienė

Danutė Andrulionienė

Aušrelė Kauneckienė

Rima Čeplikienė

 

 5-8 klasių mokinių:

Būrelio pavadinimas 

Klasės

Mokytojo vardas, pavardė, mokinių skaičius 

„Pasimatymas su teatru“

5-8 kl.

Tatjana Žilinskienė (29)

„Mąstyk, tobulėk, siek!“

Matematinių įgūdžių formavimo būrelis

5-8 kl.

Vanda-Jadvyga Jarusevičienė (12)

Kvadrato (B)

5-6 kl.

Audrius Korsakas        (15)

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (B)

5-6 kl.

Audrius Korsakas        (15)

„Dailės būrelis“

5-8 kl.

Inga Balionienė            (15)

Sportinių žaidimų

7-8 kl.

Vilius Vielys                (15 )

„Jaunųjų šaulių“

5-8 kl.

Vilius Vielys                ( 28)

Choreografijos būrelis

„ Kaleidoskopas“

5-8 kl.

Janina Oszustovicz       (12)

„Matematika ir kūryba“

6-7 kl.

Vilija Vielienė                (16)

Progimnazijos mokinių klubas „ Ryto lyderiai “

5-8 kl.

Agnė Beliavičienė          (12)

Mokyklos choras

5-8 kl.

Asta Kašėtienė               (15)

„Gamtos tyrėjo būrelis“

5-6 kl.

Marija Vasiliauskienė   (15)       

„Kvadratas“ (M)

5-6 kl.

Jūratė Čebatoriūtė          (15)

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (M)

5-6 kl. 

Jūratė Čebatoriūtė          (15)

 

 

 

 NEFORMALIOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS 2020 – 2021 M. M. 

Norinčius lankyti užsiėmimus prašome kreiptis į būrelių vadovus.

Psichologas
Psichologasmore_vert

Mokykloje dirba vaikų psichologas, teikiama psichologinė pagalba. Tai –...

Psichologasclose
Psichologas

Mokykloje dirba vaikų psichologas, teikiama psichologinė pagalba. Tai –...

Socialinis pedagogas
Socialinis pedagogasmore_vert

Varėnos „Ryto“ progimnazijos Socialiniai pedagogai  SOCIALINĖ PEDAGOGĖ Agnė...

Socialinis pedagogasclose
Socialinis pedagogas

Varėnos „Ryto“ progimnazijos Socialiniai pedagogai  SOCIALINĖ PEDAGOGĖ Agnė...

Specialusis pedagogas
Specialusis pedagogasmore_vert

Specialioji pedagogė Aušra Sukackienė Specialiojo pedagogo veikla mokykloje Tikslai: siekti...

Specialusis pedagogasclose
Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Aušra Sukackienė Specialiojo pedagogo veikla mokykloje Tikslai: siekti...

Logopedas
Logopedasmore_vert

  Mokykloje yra teikiama logopedo pagalba. Logopedo funkcijos: įvertinti...

Logopedasclose
Logopedas

  Mokykloje yra teikiama logopedo pagalba. Logopedo funkcijos: įvertinti...


Paieška

Svetainės informacijos rodyklė

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 50 svečiai ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Jaunimo sveikatos tinklas

Dienynas

Pamokų tvarkaraštis