Naudinga informacija

Naudinga informacija

Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna, telefonas (8 310) 52 067, el. paštas ryto.mokykla@varena.lt, mokyklos kodas 190108941

Naudinga informacija


Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna, telefonas (8 310) 52 067, el. paštas ryto.mokykla@varena.lt, mokyklos kodas 190108941

Tėvų diena

Tėvų diena

2020-11-26, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2021-01-14, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2021-04-29, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena

Tėvų diena


2020-11-26, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2021-01-14, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2021-04-29, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena

Parama mokyklai

Parama mokyklai

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 1,2 procento iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai.

Parama mokyklai


LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 1,2 procento iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos: gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas; gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas. Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

images/pirmas.jpg

Progimnazijoje įgyvendinamos LIONS QUEST programos: Paauglystės kryžkelės, Laikas kartu. LIONS QUEST programos visame pasaulyje pripažintos kaip vienos sėkmingiausių pozityviosios prevencijos programų.

images/logos-05-1-1200x519.png

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

images/atsisiusti.png

Varėnos rajono savivaldybė pradėjo įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fonų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0041 „Mokymasis tyrinėjant“. Projekto tikslas – pagerinti 8 klasių moksleivių gamtos mokslų (fizikos, chemijos ir biologijos) pasiekimus. Projekto uždaviniai – atnaujinti ugdymo turinį, metodus ir kuriant naujas ugdymo aplinkas, papildant ugdymo turinio žinias vietos gamtos unikalumu, integruojant visus tris gamtos mokslų dalykus į vieną gamtotyrinę programą ir perkeliant ugdymo(si) procesą į pačią gamtą, mokant atlikti tiriamuosius darbus.

„Mokymasis tyrinėjant“

images/pirmas.jpg

A+ R A-

Apie progimnaziją

Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Progimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

Progimnazijos savininkas – Varėnos rajono savivaldybė.

Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Varėnos rajono savivaldybės taryba, kurios kompetencijas mokyklai nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, kiti įstatymai ir šie Nuostatai.

Progimnazijos buveinė – Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna.

Progimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

Mokyklos tipas – progimnazija.

Progimnazijos pagrindinė paskirtis – progimnazijos tipo progimnazija.

Mokymo kalba – lietuvių.

Mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.

Progimnazija vykdo pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pritaikytas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, neformaliojo vaikų ugdymo programas.

Progimnazijos veiklos sritis – švietimas.

Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:

pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis  ugdymas, kodas;

kitos švietimo veiklos rūšys:

pradinis ugdymas, kodas 85.20;

sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

 

Mokyklos himnas

 

Mes į „Ryto“ mokyklą, kas rytą,

Kur gyvenimo saulė sušvitus,

Kur kiekvienas labai reikalingas,

Kur jaunystės, svajonės nestinga.

 

Čia mes raidę ir skaičių pažįstam,

Čia ir meilė pirmoji pražysta,

Čia kaip paukščiai sparnus išauginę

Mes pasklidom plačiai po Tėvynę

 

Priedainis:

Tu, mokykla, mūsų viltys

Leidi mums visiems prabilti.

Knygą, išmintį ir žodį

Kaip stebuklą mums įduodi.

 

Mokslo paslaptį ir žodį

Vis kitiems kasdien įduodi.

Taip keliauja per pasaulį

Išmintis žmogaus ­– kaip saulė.

 

Tai gegužis, tai rugsėjis –

Metai nuskuba su vėjais.

Tu, mokykla, gerą žodį

Vis kitiems kasdien įduodi.

 Priedainis

 Žodžiai: mokyt. J.Grigaitienės

Muzika: V.Šiurgoto

 

Progimnazijos istorija

Tolokai nuo miesto kasdienybės triukšmo ir dulkių, mašinų judėjimo balta kaip gulbė medžių apsuptyje puikuojasi RYTO vidurinė mokykla. Jos iškilumą ypač pabrėžia melsvai žali pušynai, vešlūs beržynėliai, viena kita balteglė, tarsi atsitiktinai atsidūrusi šioje teritorijoje. Lyriškai nuteikia kiekvieną praeivį statinys, skaičiuojantis jau 25 - uosius metus. Jaunesnieji sieja savo praeitį su pačia mokykla, vyresnieji gal išgyvena nostalgiją čia gyvavusio miško plotui, kuriame galėjo net baravyką išrauti. Pamatai buvo padėti 1977 metų rudenį. Darbai buvo patikėti tuometinei pakankamai stipriai statybinei organizacijai - Varėnos KMK (Kilnojamoji mechanizuota kolona), kurios viršininkas buvo Vytautas Vinickas, o vyriausias inžinierius - Vytautas Valentukevičius.  Statybos tempai buvo neįtikėtini (nors kokybė, kaip vėliau paaiškėjo, abejotina) - toks didžiulis statinys buvo suręstas maždaug per 10 mėnesių. Ypač suaktyvėjo darbas 1978 metų pavasarį, nes buvo nutarta rugsėjo pirmąją švęsti jau naujoje - Varėnos 2 - ojoje vidurinėje mokykloje. Tikslas buvo pasiektas: rugpjūčio 30 d. baigti paskutiniai apdailos darbai, nauja mokykla laukė savo šeimininkų. Visų nuotaika buvo optimistiška, nekantriai, bet su savotišku jauduliu laukta mokslo metų pradžios, ir tas nerimas, žinoma, suprantamas, nes jokiems naujakuriams pradžia nebūna lengva.  Pagaliau išaušo 1978 metų rugsėjo 1 - osios rytas. Tiršta migla, užgulusi Varėnos gatves, neužtemdė šypsenų, padėkos ir sveikinimo kalbų. Pirmajam mokyklos direktoriui Stasiui Vaitiekūnui gavus simbolinį raktą, po klases pasklinda tikrieji naujojo pastato šeimininkai - moksleiviai.

Mokyklos atidarymo šventė

Naujakurių pirmieji žingsniai  visad nelengvi - daug skubos nerimo, abejonių, nes tuo metu kaip tik vyko tam tikri pokyčiai švietimo sistemoje: milžiniški reikalavimai kabinetų įrangai, didžiules laiko ir fizinių jėgų sąnaudas privalėjo aukoti kabineto vadovas, kad skoningai apiformintų „savas“ patalpas, sukauptų pakankamai didaktinės medžiagos, įsigytų techninių bei kitokių mokymo vaizdinių priemonių. Sudėtingesnes - kino aparatūrą, televizorius, epidiaskopus, muzikos instrumentus -  padėjo nusipirkti rėmėjai. Dažnai pats pedagogas pamiršdavo kas esąs, - siuvėjas (nes reikėjo kabinetui užuolaidų), dažytojas (nes auklėtiniai dar per maži talkininkauti), dailininkas (nes stendus reikia kuo rečiau pakeisti) ir t.t. Reikia pripažinti, kad rimta paskata tokiam entuziazmui buvo ir pasikeitusi aplinka - šviesūs ir erdvūs kabinetai bei koridoriai, puiki sporto salė, didžiulė aktų salė, erdvus stadionas.

 

 

 

 

Taip atrodė ką tik pastatyta mokykla

 

Senoji mokyklos emblema

 

 

2001 m. rugsėjo 1–oji. Pirmą kartą buvo iškelta mokyklos vėliava

 

Jubiliejus

2003 m. spalio 25 dieną į mokyklos 25 metų jubiliejų susirinko daug buvusių mokinių, mokytojų, svečių. Atvyko net 46 XXV laidos abiturientai.

Jubiliejaus proga pasirodė nauja knyga apie mokyklą

Knygą rašė ir redagavo mokytoja Joana Grigaitienė.

Nuotraukos Albino Skirevičiaus ir iš mokyklos archyvo.

Logopedas
Logopedasmore_vert

  Mokykloje yra teikiama logopedo pagalba. Logopedo funkcijos: įvertinti...

Logopedasclose
Logopedas

  Mokykloje yra teikiama logopedo pagalba. Logopedo funkcijos: įvertinti...

Specialusis pedagogas
Specialusis pedagogasmore_vert

Specialioji pedagogė Aušra Sukackienė Specialiojo pedagogo veikla mokykloje Tikslai: siekti...

Specialusis pedagogasclose
Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Aušra Sukackienė Specialiojo pedagogo veikla mokykloje Tikslai: siekti...

Socialinis pedagogas
Socialinis pedagogasmore_vert

Varėnos „Ryto“ progimnazijos Socialiniai pedagogai  SOCIALINĖ PEDAGOGĖ Agnė...

Socialinis pedagogasclose
Socialinis pedagogas

Varėnos „Ryto“ progimnazijos Socialiniai pedagogai  SOCIALINĖ PEDAGOGĖ Agnė...

Psichologas
Psichologasmore_vert

Mokykloje dirba vaikų psichologas, teikiama psichologinė pagalba. Tai –...

Psichologasclose
Psichologas

Mokykloje dirba vaikų psichologas, teikiama psichologinė pagalba. Tai –...


Paieška

Svetainės informacijos rodyklė

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 63 svečiai ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Jaunimo sveikatos tinklas

Dienynas

Pamokų tvarkaraštis