Naudinga informacija

Naudinga informacija

Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna, telefonas (8 310) 52 067, el. paštas ryto.mokykla@varena.lt, mokyklos kodas 190108941

Naudinga informacija


Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna, telefonas (8 310) 52 067, el. paštas ryto.mokykla@varena.lt, mokyklos kodas 190108941

Tėvų diena

Tėvų diena

2020-11-26, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2021-01-14, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2021-04-29, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena

Tėvų diena


2020-11-26, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2021-01-14, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2021-04-29, 18 val. 5-8 kl. tėvų diena

Parama mokyklai

Parama mokyklai

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 1,2 procento iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai.

Parama mokyklai


LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 1,2 procento iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos: gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas; gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas. Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

images/pirmas.jpg

Progimnazijoje įgyvendinamos LIONS QUEST programos: Paauglystės kryžkelės, Laikas kartu. LIONS QUEST programos visame pasaulyje pripažintos kaip vienos sėkmingiausių pozityviosios prevencijos programų.

images/logos-05-1-1200x519.png

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

images/atsisiusti.png

Varėnos rajono savivaldybė pradėjo įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fonų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0041 „Mokymasis tyrinėjant“. Projekto tikslas – pagerinti 8 klasių moksleivių gamtos mokslų (fizikos, chemijos ir biologijos) pasiekimus. Projekto uždaviniai – atnaujinti ugdymo turinį, metodus ir kuriant naujas ugdymo aplinkas, papildant ugdymo turinio žinias vietos gamtos unikalumu, integruojant visus tris gamtos mokslų dalykus į vieną gamtotyrinę programą ir perkeliant ugdymo(si) procesą į pačią gamtą, mokant atlikti tiriamuosius darbus.

„Mokymasis tyrinėjant“

images/pirmas.jpg

A+ R A-

„Mokymasis tyrinėjant“

 

Varėnos rajono savivaldybė pradėjo įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fonų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0041 „Mokymasis tyrinėjant“. Projekto tikslas – pagerinti 8 klasių moksleivių gamtos mokslų (fizikos, chemijos ir biologijos) pasiekimus. Projekto uždaviniai – atnaujinti ugdymo turinį, metodus ir kuriant naujas ugdymo aplinkas, papildant ugdymo turinio žinias vietos gamtos unikalumu, integruojant visus tris gamtos mokslų dalykus į vieną gamtotyrinę programą ir perkeliant ugdymo(si) procesą į pačią gamtą, mokant atlikti tiriamuosius darbus. Projekto metu vykdomos veiklos:

  • Padedant mokslininkams konsultantams, Vilniaus universiteto laboratorijose, Dzūkijos nacionaliniame parke ir Čepkelių gamtiniame rezervate bus stiprinamos mokytojų praktinės tiriamosios veiklos taikymo gamtamoksliniame ugdyme kompetencijos. Mokytojai efektyviai taikys tyrimą kaip ugdymo metodą ir per jį geriau pažins mokinį bei padės motyvuotai gerinti gamtos mokslų pasiekimus. Mokinių mokymosi tyrinėjant kompetencijas stiprins su gyvenimu susietas, kontekstualus, aktualus ugdymo turinys, nes mokymusi tyrinėjant grindžiamas procesas taps įdomiu.
  • Vyks ugdomosios veiklos, stiprinančios mokinių mokymosi motyvaciją: ilgalaikė (5 dienų) tiriamosios veiklos stovykla gamtoje (60 mokinių ir 18 suaugusiųjų), edukacinė dviejų dienų išvyka į Koperniko mokslo centrą (46 asmenys), edukacinės išvykos į Vilniaus universiteto muziejus ir tyrėjo laboratorijas.
  • Mokytojai rengs ir įgyvendins gamtotyrinę programą mokiniams „Atrasti įdomu“, kuri bus integruojama į bendrojo ugdymo programą arba vykdoma kaip neformaliojo švietimo programa.

Projekto veiklose dalyvauja Varėnos rajono Merkinės V. Krėvės ir Valkininkų gimnazijų, Varėnos „Ryto“ progimnazijos bei Varėnos rajono Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Kartu su mokytojais ir mokiniais konsultantais dirbs Vilniaus universiteto, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos, Varėnos švietimo centro specialistai. Mokyklų ir mokinių asmeninės pažangos bus siekiama vadovaujantis Geros mokyklos koncepcijos nuostatomis: dialogišku ir tyrinėjančiu mokymusi, atviromis ugdymo(si) aplinkomis bei gebėjimu mokytis su kitais ir iš kitų.

Projekto ilgalaikis strateginis siekis – sutelkus švietimo specialistų ir partnerių praktinį ir mokslinį potencialą, sukurti tvarią partnerystę, vedančią link ugdymo kokybės kaitos ir mokyklų pažangos. Bendra projekto vertė – 94 263 Eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos – 92 373 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 1890 Eur.

     

Kokybės krepšelis

Progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 Kokybės krepšelis”.

Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir mokyklos sutartis  2020-08-20  sutartis Nr. S-243

Varėnos „Ryto“ progimnazijos tobulinimo planas

 

Socialinis pedagogas
Socialinis pedagogasmore_vert

Varėnos „Ryto“ progimnazijos Socialiniai pedagogai  SOCIALINĖ PEDAGOGĖ Agnė...

Socialinis pedagogasclose
Socialinis pedagogas

Varėnos „Ryto“ progimnazijos Socialiniai pedagogai  SOCIALINĖ PEDAGOGĖ Agnė...

Psichologas
Psichologasmore_vert

Mokykloje dirba vaikų psichologas, teikiama psichologinė pagalba. Tai –...

Psichologasclose
Psichologas

Mokykloje dirba vaikų psichologas, teikiama psichologinė pagalba. Tai –...

Logopedas
Logopedasmore_vert

  Mokykloje yra teikiama logopedo pagalba. Logopedo funkcijos: įvertinti...

Logopedasclose
Logopedas

  Mokykloje yra teikiama logopedo pagalba. Logopedo funkcijos: įvertinti...

Specialusis pedagogas
Specialusis pedagogasmore_vert

Specialioji pedagogė Aušra Sukackienė Specialiojo pedagogo veikla mokykloje Tikslai: siekti...

Specialusis pedagogasclose
Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Aušra Sukackienė Specialiojo pedagogo veikla mokykloje Tikslai: siekti...


Paieška

Svetainės informacijos rodyklė

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 30 svečiai ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Jaunimo sveikatos tinklas

Dienynas

Pamokų tvarkaraštis