Naudinga informacija

Naudinga informacija

Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna, telefonas (8 310) 52 067, el. paštas ryto.mokykla@varena.lt, mokyklos kodas 190108941

Naudinga informacija


Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna, telefonas (8 310) 52 067, el. paštas ryto.mokykla@varena.lt, mokyklos kodas 190108941

Tėvų diena

Tėvų diena

2021-11-25 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2022-01-17 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2022-04-28 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena

Tėvų diena


2021-11-25 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2022-01-17 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2022-04-28 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena

Parama mokyklai

Parama mokyklai

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 1,2 procento iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai.

Parama mokyklai


LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 1,2 procento iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai.

A+ R A-

Socialinis pedagogas

Varėnos „Ryto“ progimnazijos

Socialiniai pedagogai

 SOCIALINĖ PEDAGOGĖ Agnė Belevičienė

 Susisiekti galite el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., telefonu 8-310-5290 arba per informacinę sistemą www.tamo.lt

 Išsilavinimas: 

2012 m. baigtas Lietuvos Edukologijos Universitetas, įgyta socialinio pedagogo kvalifikacija.

 SOCIALINIS PEDAGOGAS – tai vaiko socialinis asistentas, vaiko gerovės advokatas. Tai asmuo, į kurį kreipiamasi dėl vaiko patiriamų problemų, santykių su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais ir kitokios socialinės pedagoginės pagalbos. Mokykloje, dirbdamas kartu su mokytojais, mokyklos vadovais, socialinių tarnybų darbuotojais kuria pozityvią ugdomąją aplinką.


SVARBIAUSIAS SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS TIKSLAS – mokinio socialinė-emocinė gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką.

 SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA:

 • Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje;
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
 • Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir už jos ribų;
 • Vykdo prevencines programas;
 • Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.
 • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

 PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

 • Individualus / grupinis darbas su mokiniais;
 • Darbas su mokinio šeima;
 • Darbas su klasės vadovais, mokytojais;
 • Komandinis darbas, darbas mokyklos komisijose, grupėse;
 • Tiriamoji veikla;
 • Kvalifikacijos kėlimas.
 • Nemokamo maitinimo mokykloje kuravimas
 • Geros savijautos programos mokykloje kuravimas
 • Mokinių tarybos „Ryto“ lyderiai kuravimas

 SOCIALINIS PEDAGOGAS SAVO DARBE VADOVAUJASI ŠIOMIS VERTYBINĖMIS NUOSTATOMIS:

 • pagarbos – kiekvienas yra vertas besąlygiškos pagarbos;
 • atvirumo – kiekvienas turi teisę į atvirą ir nuoširdų bendravimą;
 • tolerancijos – kiekvienas turi teisę turėti skirtingus įsitikinimus, vertybes, tautinę priklausomybę;
 • unikalumo – kiekvienas yra savitas ir nepakartojamas;
 • vaiko kaip asmenybės vertinimas;
 • nesmerkimo ir neteisimo – socialinis pedagogas neturi būti teisėjas;
 • empatijos – kiekvienas individas, grupė, bendruomenė turi tikėti, kad bus suprasti;
 • priėmimo – kiekvienas individas turi teisę būti priimtas toks, koks yra, o ne toks, kokį nori jį matyti socialinis pedagogas;
 • konfidencialumo – vaikų bylos ir jose sukaupta informacija turi būti saugoma tik socialiniam pedagogui prieinamoje vietoje ir gali būti pateikiama kitiems tiktai gavus tėvų arba teisėtų globėjų sutikimą ir būtina laikytis paslapties apie vaiko problemas išlaikymo principų;
 • pasitikėjimo – socialinis pedagogas neturi rodyti įtarumo ir nepasitikėjimo vaiku.


GERBIAMI TĖVELIAI, KREIPKITĖS:

 • Kai vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • Kai vaikas patiria patyčias, įvairių formų smurtą mokykloje;
 • Kai vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
 • Reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą;


MIELAS MOKSLEIVI, KREIPKIS, JEI:

nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų ar tiesiog pabūti kartu. Jeigu kyla sunkumų moksluose ar bendraujant su bendraamžiais, tėvais ir nori apie tai pasikalbėti. Gal tavo gyvenime įvyko įvairių permainų ir tau reikia pagalbos prisitaikant? O gal turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti mokykloje organizuojant įvairias akcijas, renginius ir kt.


Kiekvienas iš Jūsų esate savitas ir nepakartojamas. Saugau ir laikau paslaptyje man patikėtus džiaugsmus, rūpesčius, svajones. Neteisiu ir nesmerkiu, juk visi galime suklysti, suklupti. Man svarbu, kad mūsų mokykloje jaustumėtės saugūs ir mylimi.

TIK ŽINODAMA PROBLEMĄ GALIU TAU PADĖTI!

 Vaidilė Sukackienė

Tel. (8 310) 52 906

Vaikas gyvena aplinkoje, kur galioja tam tikros taisyklės, egzistuoja aiškūs vertinimo kriterijai, rodantys ko jam mokykloje siekti, o ko ne. Mokykla suteikia vaikui naujų galimybių, bet kelia ir naujų reikalavimų. Čia susiduriama su tokiomis problemomis kaip mokyklos nelankymas, maža mokymosi motyvacija, netinkamas mokinių elgesys ir kt. Socialinis pedagogas yra tas asmuo, kuris padeda spręsti moksleivių problemas, padeda jiems kritinėse situacijose, suteikia reikalingą informaciją.

Socialinio pedagogo paskirtis — būti vaiko advokatu visose vaikui kritinėse situacijose:

·         išklausyti vaiko problemas,

·         stengtis palaikyti vaiką ar jo globėjus,

·         būti tarpininku tarp vaiko ir kitų institucijų.

Socialinė pedagogė padeda vaikui:

·         tapti visateisiu visuomenės nariu;

·         pritapti prie įvairių gyvenimo sąlygų;

·         pataria, kaip išmokti pasipriešinti smurtui, patyčioms, prievartai mokykloje ar šeimoje;

·         skatina gerai žinoti savo pareigas ir teises, gerbti šalies įstatymus ir laikytis jų;

·         skatina aktyviai visuomeninei veiklai mokykloje ir už jos ribų;

·         skatina aktyviai įsitraukti į socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą;

·         informuoja apie drausminamųjų priemonių taikymą neatliekant pareigų ir nesilaikant elgesio taisyklių.

Socialinė pedagogė bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais mokytojais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų, konsultuoja tėvus ar teisėtus vaiko atstovus, padeda geriau suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų poreikius, tėvų teises ir pareigas.

Pagrindiniai socialinio pedagogo darbo metodai:

·         individualus darbas;

·         darbas su grupe;

·         socialiniai tyrimai, juos galima taikyti dirbant su mokiniu, jo šeima.

Mokykla, teikdama mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis (Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Socialinių paslaugų centru, sveikatos priežiūros (Varėnos visuomenės sveikatos biuru) ir teisėtvarkos institucijomis.

 

Informacija mokiniams apie patyčias

Informacija tėvams apie patyčias

 

Socialinis pedagogas
Socialinis pedagogasmore_vert

Varėnos „Ryto“ progimnazijos Socialiniai pedagogai  SOCIALINĖ PEDAGOGĖ Agnė...

Socialinis pedagogasclose
Socialinis pedagogas

Varėnos „Ryto“ progimnazijos Socialiniai pedagogai  SOCIALINĖ PEDAGOGĖ Agnė...

Psichologas
Psichologasmore_vert

Mokykloje dirba vaikų psichologas, teikiama psichologinė pagalba. Tai –...

Psichologasclose
Psichologas

Mokykloje dirba vaikų psichologas, teikiama psichologinė pagalba. Tai –...

Specialusis pedagogas
Specialusis pedagogasmore_vert

Specialioji pedagogė Aušra Sukackienė Specialiojo pedagogo veikla mokykloje Tikslai: siekti...

Specialusis pedagogasclose
Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Aušra Sukackienė Specialiojo pedagogo veikla mokykloje Tikslai: siekti...

Logopedas
Logopedasmore_vert

  Mokykloje yra teikiama logopedo pagalba. Logopedo funkcijos: įvertinti...

Logopedasclose
Logopedas

  Mokykloje yra teikiama logopedo pagalba. Logopedo funkcijos: įvertinti...


Paieška

Svetainės informacijos rodyklė

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 154 svečiai ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Jaunimo sveikatos tinklas

Dienynas

Pamokų tvarkaraštis